Velg filen du vil laste opp:

Velg filen du vil laste opp: (9BC?????.igc) eller langt IGC filnavn: 2019-11-12-MMM-XXX-??.igc